O mnie

Języki obce fascynują mnie, odkąd pamiętam, przekład – od dawna

Podstawy wiedzy i umiejętności niezbędnych tłumaczowi zdobyłam studiując lingwistykę stosowaną w zakresie języka angielskiego i francuskiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wiedzę specjalistyczną o brytyjskim systemie prawnym i związanych z nim pojęciach poszerzyłam w Szkole Prawa Angielskiego prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Cambridge. Z kolei studia podyplomowe z edytorstwa tekstów literackich na Uniwersytecie Łódzkim pozwoliły mi opanować umiejętność krytycznego opracowania tekstów oraz ich składu w programie InDesign. Ukończyłam również studia przygotowujące do egzaminu na tłumacza przysięgłego, które dodatkowo wzbogaciły moją wiedzę z zakresu prawa i ekonomii.

Przez pięć lat pracowałam w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

gdzie byłam odpowiedzialna za tłumaczenia pisemne (korespondencji zagranicznej, treści strony internetowej, europejskich aktów prawnych) oraz ustne (podczas spotkań różnego szczebla i konferencji międzynarodowych).

Od 2007 roku wykonuję tłumaczenia specjalistyczne i wydawnicze o różnorodnej tematyce dla klientów indywidualnych i firmowych.

W 2011 roku, po zdaniu egzaminu państwowego, uzyskałam uprawnienia tłumacza przysięgłego języka angielskiego.
Od rozpoczęcia pracy zawodowej przetłumaczyłam ponad 25.000 stron rozmaitych tekstów – czyli ponad 6 milionów słów. Ich bogactwo, różnorodność i wyzwania, jakie niekiedy stawiają przed tłumaczem, nie przestają mnie fascynować.