Projekty

Dzięki odpowiedniemu przygotowaniu merytorycznemu i doświadczeniu zawodowemu, jestem w stanie rzetelnie przetłumaczyć szeroką gamę tekstów specjalistycznych. Podczas pracy korzystam z oprogramowania Trados Studio (na życzenie klienta również WordFast Classic), pozwalającego zapewnić spójność terminologiczną i stylistyczną przekładanych treści. W ciągu ponad 10 lat pracy w zawodzie przetłumaczyłam rozmaite rodzaje tekstów, takie jak:

 • korespondencja biznesowa i urzędowa
 • umowy (umowa spółki, umowa o pracę, umowa sprzedaży, umowa o poufności, umowa o współpracy itd.)
 • sprawozdania finansowe (bilans, rachunek zysków i strat itd.)
 • analizy i prognozy dotyczące spółek giełdowych
 • prospekty emisyjne
 • regulaminy i przepisy
 • uchwały i sprawozdania zarządu
 • firmowe i prywatne strony internetowe
 • firmowe materiały informacyjne i prasowe
 • artykuły prasowe i naukowe
 • prezentacje

i wiele innych. Wykonuję również zlecenia nietypowe, wśród których znalazły się między innymi tłumaczenia:

 • tekstów do wkładek albumów jazzowych
 • materiałów o fotografiach i ich twórcach na Fotofestiwal 2016
 • opisów instalacji artystycznych do katalogu wystawy
 • artykułów do dwujęzycznego czasopisma wydawanego przez polskich emigrantów w Szkocji (wraz z redakcją)
 • wspomnień, wydanych nakładem własnym klienta (wraz z redakcją i składem)